Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

D'n Din Accountants en Adviseurs verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • - Voor- en achternaam
 • - Geslacht
 • - Geboortedatum
 • - Geboorteplaats
 • - Adresgegevens
 • - BSN
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres
 • - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • - Locatiegegevens
 • - Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • - IP-adres
 • - Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pietbogers@dndin.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

D'n Din Accountants en Adviseurs verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • - Verzenden van eindejaarsactualiteiten
 • - Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • - D'n Din Accountants en Adviseurs analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Hoe lang we gegevens bewaren

D'n Din Accountants en Adviseurs zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn minimaal de wettelijke bewaartermijn(en).

Delen met anderen

D'n Din Accountants en Adviseurs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. D'n Din Accountants en Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies: in kaart brengen websitebezoek

Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op je computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van dndin.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Functionele cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat je onze website op een prettige manier kunt gebruiken en snel is.

Analytische cookies
Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht in het gebruik van onze website. We maken hiervoor gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden getoetst. Zo kunnen we onder andere fouten en ongemakken opsporen, verbeteringen testen en de gebruikerservaring optimaliseren.

Cookies verwijderen of uitschakelen
De functionele cookies van dndin.nl verdwijnen automatisch al je je browser sluit. Andere cookies blijven langer staan, maar kun je via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Maar let wel op: het kan zijn dat de website dan minder goed te gebruiken is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pietbogers@dndin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. D'n Din Accountants en Adviseurs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

D'n Din Accountants en Adviseurs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via pietbogers@dndin.nl. D'n Din Accountants en Adviseurs heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • - TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • - SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

D'n Din Accountants en Adviseurs

T: +31 (0)495 599 266
W: www.dndin.nl
E: info@dndin.nl

Deze privacyverklaring dateert van mei 2020.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen

Piet Bogers

Vragen? Bel gerust! +31 (0)495 599 266